Optimalizováno pro prohlížeč Internet Explorer s rozlišením vyšším než 800x600.
 
 

 

 

Počet přístupů:

 

Vážení návštěvníci,

společnost AB-AKCIMA, s.r.o. Vás vítá na svých stránkách.

Na trhu působí naše společnost již od roku 2000 a zabývá se problematikou dotací a grantů. Od počátku své existence jsme zpracovali pro desítky žadatelů úspěšné žádosti o poskytnutí dotace. Mezi naše spokojené zákazníky patří malé i velké podnikatelské subjekty, města a obce, svazky obcí, neziskové a příspěvkové organizace.

O vysoké kvalitě našich nabízených služeb svědčí mimo jiné i to, že společnost má své odborné zastoupení v Národním registru poradců.

Nabízíme tyto služby:

  • Vyhledání vhodného dotačního titulu
  • Zpracování žádosti o dotaci včetně příloh
  • Další služby v oblasti dotačního poradenství (zpracování některých dokumentů týkajících se dotačního řízení, formální i obsahová kontrola již zpracované žádosti, vyhotovení nezávislého posudku, konzultace případně odstranění chyb nebo přepracování jiných žádostí o dotaci, kompletní zpracování výběrového řízení k dotaci, následný monitoring projektu po získání dotace…).
  • Zpracování Studií proveditelnosti, Rozvojových studií, CBA analýz …
  • Zpracování propagačních materiálů (pohlednice, letáky, brožury…)

Více naleznete v jednotlivých odkazech na našich stránkách